Byggeledelse

Vi tilbyder kompetent og løsningsorienteret byggeledelse

Oplever du, at det kan være svært selv at skulle stå med ansvaret for og ledelsen af et vigtigt byggeri? Måske er byggeledelse eller (projektledelse) ikke din stærkeste side, og du besidder måske ikke en stor byggeteknisk viden, som kan hjælpe dig. Derfor kommer du ofte til at bruge unødig meget tid på planlægning, byggemøder, tilsyn og økonomistyring og meget mere.

​Hos Z. Namas ApS tilbyder vi kompetent og løsningsorienteret byggeledelse, altid med 100% udgangspunkt i dine behov som bygherre. Vi kan tilbyde at være den vigtige medspiller og sparringspartner, der kan samarbejde og bidrage til, at dit byggeri færdiggøres inden for aftalte tidsramme, kvalitetskrav og byggebudget.

Som byggeleder kan vi tilbyde:

 • Sparring, koordinering og kommunikation med bygherren.
 • Bygherremøder.
 • Afholdelse af opstartsmøder med bygherre og entreprenører.
 • Koordinering af byggemøder.
 • Byggepladstilsyn.
 • Afholdelse af licitation.
 • Udarbejdelse og indgåelse af kontrakter.
 • Tidsplanlægning og tidsstyring.
 • Budgetplanlægning og økonomistyring.
 • Koordinering af fagtilsyn.
 • Udarbejdelse af tilsynsnotater samt opfølgning.
 • Kvalitetssikring af byggeri.
 • Kontraktopfølgning.
 • Afleveringsforretning og mangelafhjælpning.
 • Sikkerheds- og arbejdsmiljøkoordinering.

Uvildig byggeledelse til erhvervsbyggeri, der skaber resultater

Som byggeleder er det vores fornemmeste opgave at varetage bygherrens interesser. Det betyder, at vi er din sparringspartner og byggeleder på byggepladsen. Vi tager det vigtige ansvar i forhold til bl.a. samarbejde, rådgivning, optimering, tilsyn, økonomi, overholdelse af deadlines og kvalitet af byggeriet. Med mange års erfaring med rådgivning og projektledelse inden for erhvervsbyggeri har vi opnået en stor forståelse for byggeprocesserne, der sikrer dig et godt og gnidningsløst flow i byggeriet.

​Som byggeleder eller projektleder koordinerer vi og varetager alle processer i byggeriet og er ofte med fra start til slut. Lige fra det første opstartsmøde med bygherre og entreprenører til, hvor projektet bliver afleveret til aftalt tid. Som byggeleder tager vi også et stort ansvar for, at der undgås problemer i form af budget- og tidsoverskridelser.

​Med professionel og uvildig byggeledelse sikrer du dig en faglig kompetent kommunikation med bygherrer, håndværkere og entreprenører. Med synlig tilstedeværelse på byggepladsen håndterer vi eventuelle interessekonflikter sådan, at byggeriet forløber planmæssigt, og at der undgås unødigt tidsspild.

Bygbarhed og kvalitetssikring af dit byggeri

En forudsætning for vellykket byggeledelse er, at byggeriet bliver opført efter planen og lever op til kvalitetskravene. Med en grundig projektering leverer vi bygbare gennemprøvede løsninger, der sikrer et vellykket byggeri fra start til slut.

Kontakt os og få professionel bygherrerådgivning

Hos os er samarbejde og tæt kontakt med bygherren og byggepladsens entreprenører forudsætninger for at skabe de bedste resultater. Med os på holdet får du en sparringspartner, der håndterer byggeledelse professionelt, og som 100% er bygherrens loyale sparringspartner i alle byggeriets faser. Det giver dig som bygherre tryghed omkring projektet og ikke mindst for byggepladsens aktører.

Giv os et kald og hør, hvordan vi kan samarbejde omkring dit byggeri. Med udgangspunkt i dit byggeprojekt og dine behov og kompetencer skræddersyer vi den helt rigtige løsning. Det sikrer dig optimal tryghed i alle byggeriets faser, lige fra projektering, til udførelse og til slut ibrugtagning.

Kontakt Nicola Raos og få en god indledende snak om dit byggeri. Nicola er uddannet bygningskonstruktør, sikkerhedskoordinator og arbejdsmiljøkoordinator og har mange års erfaring i arbejde med projektledelse og byggeledelse.

Med en streng kvalitetskontrol og tilsyn på byggepladsen sikrer vi dig, at byggeriet bliver udført håndværksmæssigt korrekt og i aftalt kvalitet i forhold til de kontrakter, der er indgået.

​Vi er vant til at lede og kommunikere såvel med bygherre som med de øvrige aktører på byggepladsen. Vi kan derfor gøre en forskel i et projekt, da vi holder fokus på de forskellige processer og sikrer, at der bliver opretholdt et høj kvalitetsniveau igennem hele byggeprocessen. Med vores mange års erfaring har vi altid overblikket til at minimere fejl og usikkerhed.

Vi hjælper dig trygt i mål med dit erhvervsbyggeri

Vi kan rådgive i forskellige former for byggeprojekter, og arbejder både ved hoved- og fagentrepriser. Vi sikrer en god struktur i vores arbejde og skaber processer på byggepladsen, der sikrer, at fremdriften for projektet glider uforstyrret. Vores mål er også at skabe tryghed i samarbejdsprocessen især under udførelsesfasen.

​Med os på holdet får du tryghed under alle byggeriets faser, som er med til at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø til gavn for alle byggepladsens aktører og ikke mindst din økonomi. Tryghed, sundhed og et godt arbejdsmiljø må derfor ikke nedprioriteres i et byggeri. Også set ud fra en økonomisk vinkel, da f.eks. arbejdsskader er en dyr affære.

Nicola har stor faglig erfaring med bygherrerådgivning og byggeledelse inden for byggerier til både private og erhverv i Sønderjylland, Trekantområdet og på Fyn.

​Ønsker du at høre mere om de mange muligheder, vi kan tilbyde dig, er du altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.​

Kontakt Nicola Raos

Telefon: (+45) 28 83 50 74

E-mail: rn@znamas.dk

(+45) 31 79 77 85
zc@znamas.dk