Arbejdsmiljø

Vores arbejdsmiljø

Vi er bekendt med, at de medarbejdere, som trives godt på arbejdet, yder deres bedste for både virksomheden og samarbejdspartnerne.

Vores største prioriteter i daglig virke er at have trygge og sikre byggepladser. Vores højst prioriterede målsætning er et godt arbejdsmiljø og grønne arbejdspladser både på byggepladsen og i vor egen organisation.

​Et godt arbejdsmiljø handler både om trivsel og sikkerhed, og vi varetager såvel den sikkerheds- som den sundhedsmæssige indsats i det enkelte byggeprojekt. Derfor der det et krav, at alle medarbejdere og samarbejdspartnere overholder arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet.

​Forebyggelse af arbejdsulykker sker gennem målrettet information, instruktion og risikovurdering. Skulle en ulykke alligevel indtræffe, vil vi gennem grundig analyse af hændelsen og efterfølgende forholdsregler forhindre, at det sker igen.

Det er vores mål, at gøre både processen og resultatet, så perfekt som muligt.

Vi vil at vore kunder føler tillid til os. At lave forretninger med os, skal være præget af troværdighed og gensidig respekt.

Vores vision “Vores arbejdet har betydning for alle!

For vore kunder betyder dette, at alle vores medarbejder er ambassadører for en høj kvalitetskultur – dette er med til at skabe en større arbejdsglæde og motivation hos alle.

For vore leverandører og underentreprenører betyder dette, at vi i fælleskab sikrer den rigtige kvalitet i alle leverancer og processer.

ZNamas Byg ApS ønsker at fremstå som en seriøs og som en troværdig samarbejdspartner for byggeriets aktører og bygherre.

(+45) 31 79 77 85
zc@znamas.dk