Kvalitet

Fokus på kvaliteten

Det er en del af vores værdigrundlag, at vi har respekt for kvaliteten, og at vi passer på vores fysiske omgivelser og ressourcer. Vi satser på en fast kreds af leverandører og underentreprenører og stiller de samme krav til dem, som vi stiller os selv.

​Det er leverandørende der kender vores krav og lever op til dem Et af de væsentligste redskaber til bedre byggeprojekter er kvalitetssikring, herunder projekt- og procesgranskninger samt projektoptimering.

Herved kan projektets parter afstemme og optimere projektets tekniske løsninger, bygbarhed, udformning, økonomi, tid og kvalitet

​​Det vil også fungere som en hjælp til at undgå svigt – misforståelser, fejl og ulykker – under udførelsen af byggeriet og være en dokumentation for kvaliteten af det færdige byggeri.​

(+45) 31 79 77 85
zc@znamas.dk