Miljø og klima

Vores tilgang til miljø og klima

Vi bestræber os på altid at afdække sådanne risici så hurtigt som muligt, så vi kan tage de nødvendige forholdsregler til at fjerne dem.

Vi undgår altid miljøskadelige materialer og arbejdsmetoder, hvis der findes egnede alternativer. I vores daglige virke på kontorer tænker vi på miljø som noget vi skal give videre til fremtiden, til vores efterkommere.

I det hele taget tænker vi os godt om, når vi bruger af kopiprodukter, når vi indkøber strømbesparende udstyr, belysning, vand og energiforbrug. Ingen aktiviteter må indebære uacceptable miljømæssige eller sociale risici.

(+45) 31 79 77 85
zc@znamas.dk